PL   EN

Serwis naprawczy

Oferowany asortyment, przy zachowaniu atrakcyjnych cen, odznacza się wysoką jakością, nowoczesnym wzornictwem i funkcjonalnością dopasowaną do oczekiwań polskiego klienta. Dokładamy wszelkich starań, by satysfakcja z użytkowania naszych urządzeń była pełna a ewentualne awarie usuwane możliwie szybko i w sposób jak najmniej uciążliwy. Wszystkie urządzenia objęte są 2 letnim okresem rękojmi oraz gwarancji w przypadku zakupu na paraog. Zakup urzędzeń na fakturę daje prawo do reklamacji w ogresie gwarancyjnym wynoszącym 1 rok  od daty zakupu; posiadają instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim (instrukcje obsługi urządzeń) oraz kartę gwarancyjną (ważną z dokumentem potwierdzającym zakup: paragonem lub fakturą) zawierającą informację o zasadach uznawania reklamacji (wzór karty gwarancyjnej). Stosowana przez nas procedura napraw serwisowych przewiduje dwa alternatywne tryby zgłoszeń reklamowanych urządzeń: w preferowanej formie D2D (Door-to-Door, „od drzwi do drzwi”) czyli bezpośrednio od i do Klienta (na terenie całego kraju) oraz, ewentualnie, za pośrednictwem Punktu Sprzedaży:

Procedura postępowania reklamacyjnego:

 1. W celu rozpoczęcia procedury naprawy w trybie D2D (”od drzwi do drzwi”) należy dokonać Zgłoszenia Reklamacyjnego do Centrum Serwisowego Gwaranta (CSG) za pomocą formularza internetowego, ewentualnie drogą:
  • e-mailową (24h): serwis1@harder.com.pl
  • faxem (24h): 061 842 21 28,
  • telefonicznie (pon – pt, w godz.: 8:00 – 16:00): 061 820 64 43,
  z podaniem: danych teleadresowych Zgłaszającego (w tym nr faxu i/lub adres e-mail, nr telefonu); daty i miejsca zakupu oraz rodzaju i modelu urządzenia a także powodu reklamacji.
 2. Po zgłoszeniu reklamacji do CSG, Zgłaszający otrzyma indywidualny Numer Serwisowy dla zgłoszonej reklamacji wraz z informacją o firmie kurierskiej, która podejmie reklamowane urządzenie od Zgłaszającego. Transport (firma kurierska) organizowany jest przez CSG.
 3. Urządzenie przygotowane do wysyłki powinno mieć odkręcone koła transportowe i ew. inne wystające elementy i być w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną i kopią dowodu zakupu. Na przesyłce w widocznym miejscu musi być naniesiony Numer Serwisowy nadany po zgłoszeniu przez CSG. Dopuszcza się przesyłanie sprzętu w opakowaniu zastępczym, jednakże Zgłaszający bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku transportu bez oryginalnego opakowania.
 4. Klient może ewentualnie zrezygnować z procedury D2D i dostarczyć wadliwy sprzęt (z dowodem zakupu, wypełnioną kartą gwarancyjną i opakowaniem) do miejsca zakupu (Punktu Sprzedaży Detalicznej), może to jednak wydłużyć ogólny czas usprawnienia sprzętu.
 5. Termin rozpatrywania reklamacji liczony jest od daty dostarczenia urządzenia do CSG.
 6. Czynności polegające na sprawdzeniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, wymianie bezpieczników są odpłatne i nie zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany produktu na nowy. Sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny.
 7. Status przyjętej reklamacji można monitorować on-line na tej stronie